TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES CRIDA A PROFESSIONALS I PERSONAL PER A CENTRES RESIDENCIALS DE GENT GRAN

Tornar a Notícies


El Departament de Treball i Afers Socials i Famílies atesa la situació́ d’emergència sanitària derivada de l’epidèmia del coronavirus SARS-Cov-2 i a efectes de garantir el personal suficient per a la cobertura de les necessitats de les persones usuàries en els centres residencials d’atenció́ a gent gran, fa una crida a professionals per treballar en aquests  equipaments.

Calen professionals de perfils diversos per centres d'avis:

🤲 Atenció
🍲 Cuina
👕 Bugaderia
👥 I altres

Les persones interessades hauran d'enviar el seu currículum a l'adreça cuidemelsavis.tsf@gencat.cat

Enllaç a la pàgina del Departament Treball i Afers Socials i Famílies:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/cridaprofessionals/https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/cridaprofessionals/